Amaç ve Kapsam

TRC Journal of Humanitarian Action (TRCJHA); bağımsız, tarafsız ve kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayımlanan uluslararası, bilimsel, matbu ve açık erişimli bir dergidir. Dergi, Türk Kızılay’ının resmî yayımı olup yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Derginin yayım dili İngilizcedir. Bununla birlikte yayımlanan her bir yazının Türkçe geniş özeti, dergi tarafından hazırlanır web sitesinden paylaşılır.

Derginin temel amacı afet ve insancıl eylemler alanlarında nitelikli yayımlar üreterek bilimsel bir forum oluşturmak; böylece ilgili alanyazına katkıda bulunmaktır. Dergi ayrıca en güncel ve özgün çalışmaları yayımlayarak söz konusu alanlarda ulusal ve uluslararası politikaların şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dergide aşağıdaki konuları kapsayan çalışmalara öncelikli olarak yer verilecektir fakat bu konuların dışında olup afet ve insani eylemler alanlarıyla ilişkili çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

 • acil bakım 
 • acil lojistiği  
 • afet lojistiği 
 • afet sonrası iyileştirme
 • afetleri önleme ve zarar azaltma
 • çatışma yönetimi ve çözümü 
 • dayanıklılık 
 • doğal veya insan kaynaklı afetler 
 • göçler ve tepkiler 
 • insancıl eylemler  
 • insani koruma 
 • insani yardım etiği 
 • insani yardım finansmanı 
 • insani yardım lojistiği 
 • insani yardım teknolojisi 
 • insani yardım yönetimi 
 • kentsel gelişim  
 • sürdürülebilir kalkınma 
 • tedarik zinciri yönetimi
 • tehlike ve risk çalışmaları 
 • uluslararası insani yardım hukuku 

Hem disiplinlerarası hem de çokdisiplinli bir dergi olan TRC Journal of Humanitarian Action; kapsamıyla ilişkili olmak kaydıyla tüm disiplinlerden gelen başvuruları değerlendirmeye alır. Bu yaklaşımıyla Dergi; ampirik araştırmaları, değerlendirmeleri, editöryal notları, vaka analizlerini ve tarihi belgeleri yayımlar.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi