Yazı Çağrısı-Topluluk Direnci

Özel Sayı
Yıkıcı Doğal Afetlere Karşı Topluluk Direnci  

Özel Sayı Editörü

Mehmet Hanefi Topal (Doç. Dr.)
Kırklareli Üniversitesi

Makale Son Gönderim Tarihi
30 Ekim 2023

TRC Journal of Humanitarian Action olarak “Yıkıcı Doğal Afetlere Karşı Topluluk Direnci” başlıklı özel sayımıza makalelerinizi beklediğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Dünya, doğal afetler ile yüzleştikçe dirençli toplulukların nasıl inşa edileceği sorusu giderek daha da önemli hale gelmektedir. Topluluk direnci, toplulukların insan, doğa ve teknoloji kaynaklı krizleri öngörme, bunlarla başa çıkma, bunlardan kurtulma ve bunlara uyum sağlama yeteneği şeklinde tanımlanır. Elbette yıkıcı etkilere sahip doğal tehlikeler kaçınılmazdır. Ancak doğal tehlikelerin yıkıcılığını azaltabilmek daha dirençli toplululukların inşası ile pekâlâ mümkündür. 

Kaynakların ve fırsatların küresel dağılımı adil değildir. Depremler, tropikal siklonlar, seller, heyelanlar, orman yangınları gibi birçok yıkıcı doğal afetler, dünyanın çoğu yerinde toplumları dramatik sonuçlarıyla tehdit etmeye devam etmektedir. Çok yakın zamanda Türkiye’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli çoklu deprem felaketleri on binlerce insanın ölümüne ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara neden olmuştur. Vatandaşlar ve bilim insanları, -bunlarla sınırlı olmamakla beraber- haklı olarak şu soruları sormaktadır: Toplumumuz deprem başta olmak üzere yıkıcı doğal afetlere ne kadar dirençlidir? Afetlere hazırlık için dirençli toplum ve şehirlerimizi nasıl inşa ederiz? Hangi süreçler ve mekanizmalar toplulukların afetlere müdahale etme kabiliyetini artırmaya katkıda bulunur? Hangi yapısal koşullar toplulukların afetlerin etkisini azaltmasını mümkün kılar veya engeller? Yıkıcı doğal afetlerle mücadele etmek için bilimsel ve pratik dirençlilik yaklaşımlarını nasıl kullanabiliriz? Toplumumuzun dirençliliğini artırabilmek için başarılı dünya uygulamalarından ne gibi dersler çıkarabiliriz? 

Bu özel sayı, yıkıcı doğal afetler karşısında topluluk direncinin nasıl inşa edilebileceğini aydınlatabilmek amacıyla faydalı topluluk direnci yaklaşımlarını ve başarılı Dünya uygulamalarının sonuçlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle yıkıcı doğal afetlerin işlevsellik kaybı ve iyileşme süreci açısından bir topluluğun direnci üzerindeki etkilerini, topluluk direnci modellemesinde belirsizlilerin ölçülmesini, yıkıcı doğal afetlerin etkilerine karşı koymak için geliştirilmiş direnç yaklaşımlarını ve topluluk direncini artırmaya yönelik mevcut uygulamalardan çıkarılan kritik dersleri tartışan makaleler beklenmektedir.

Özel sayıya dâhil edilecek makalelerde aşağıdaki konulara öncelik tanınmakla beraber kabul edilecek konular bunlarla sınırlı değildir: 

 • Topluluk direnci kavramı, yaklaşımlar, modeller, çerçeveler ve toolkitler. 
 • Vatandaş katılımlı afet yönetişimi ve topluluk direnci
 • Topluluk direncinin modellenmesinde belirsizliklerin ölçümü;
 • Dünyada başarılı olmuş topluluk direnci yaklaşımları ve uygulamaları
 • Afetlere hazırlık, başa çıkma ve toparlanma süreçlerinde sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel faktörlerin rolü
 • Doğal afet sonrası topluluk işlevlerinin iyileştirilme süreçlerinin modellenmesi 
 • Yapay zekâ ve diğer yeni teknolojilerin topluluk direncinde kullanımı
 • Sosyal uyum ve afet müdahalesi
 • Sosyal medya analitiği ve afet yardımlarının koordinasyonu
 • Erken uyarı sistemleri ve topluluk direnci
 • Afet risk farkındalığı ve afetlere hazırlık

Başvuru Detayları

Bütün başvuru süreçleri derginin makale takip sisteminden (https://mc04.manuscriptcentral.com/trcjdha) yürütülmektedir.

Özel sayı hakkında detaylı bilgi için Sayı editörü Mehmet Hanefi Topal’a mtopal@klu.edu.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Teknik konularda dergi yöneticisine admin@trcjha.com adresinden yazabilirsiniz. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi