Yazı Çağrısı-Psikolojik Sağlamlık

Özel Sayı
Zorluklarla Yüzleşme ve Psikolojik Sağlamlığı Arttırma 

Özel Sayı Editörü

Tayfun Doğan (Prof. Dr.)
Biruni Üniversitesi

Makale Son Gönderim Tarihi
30 Kasım 2021  

TRC Journal of Humanitarian Action olarak “Zorluklarla Yüzleşme ve Psikolojik Sağlamlığı Arttırma” başlıklı özel sayımıza makalelerinizi beklediğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Psikolojik sağlamlıkla ilgili yapılan araştırmalar özellikle son yirmi yılda önemli ölçüde artış göstermiştir. Son zamanlarda ise gerek pandemi süreci nedeniyle gerekse bu çağa özgü sorunlar nedeniyle konuya olan bu ilgi daha da artmıştır. Psikolojik sağlamlık; genel olarak yaşanan sıkıntı, travma, tehdit, sağlık sorunu, ailesel ya da ilişkisel sorunlar, iş ve finans sorunları, doğal afetler ve savaş gibi daha pek çok önemli stres ve travma kaynaklarına karşı uyum sağlayabilmeyi ve yaşanan olumsuzluklardan sonra toparlanabilmeyi ifade etmektedir. Bir başka deyişle psikolojik sağlamlık, kişinin olumsuz koşulların üstesinden başarıyla gelebilme ve yeni duruma uyum sağlayabilme becerisidir. Günümüzde psikolojik sağlamlık kavramı farklı boyutları ile ele alınmakta ve bu konu ile ilgili bilgi birikimimiz her geçen gün daha da artmaktadır. Psikolojik sağlamlıkla ilgili yeni ve özgün araştırmalar bu konuyu daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak ve sorunlarla mücadele dünya için bir umut ışığı olabilecektir. Bu düşünce doğrultusunda, bu özel sayının amacı, psikolojik sağlamlığın anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak özgün ampirik, nitel, meta-analitik, derleme ve teorik araştırmaları teşvik etmektir.

Bu özel sayı kapsamında aşağıdaki konulara uygun başvurulara öncelik tanınacaktır: 

 • Doğal afetler ve psikolojik sağlamlık
 • Finansal problemler ve psikolojik sağlamlık
 • Göç ve psikolojik sağlamlık
 • İşsizlik ve psikolojik sağlamlık
 • Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık 
 • COVİD sonrası yeni normalde psikolojik sağlamlık
 • Bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde psikolojik sağlamlık
 • İnsani çalışmalar ve psikolojik sağlamlık
 • Hastalıklar ve psikolojik sağlamlık
 • İlişkisel psikolojik sağlamlık ve boşanma
 • Tıbbi acil durumlar ve psikolojik sağlamlık
 • Toplumsal psikolojik sağlamlık
 • Acı ve zorluklarda anlam bulmak
 • Psikolojik sağlamlık ve iyi oluş
 • Kayıp, travma ve psikolojik sağlamlık
 • Örgütlerde psikolojik sağlamlık

Başvuru Detayları

Bütün başvuru süreçleri derginin makale takip sisteminden (https://mc04.manuscriptcentral.com/trcjdha) yürütülmektedir.

Özel sayı hakkında detaylı bilgi için Sayı editörü Tayfun Doğan’a tayfun@tayfundogan.net adresi üzerinden erişebilirsiniz. Teknik konularda dergi yöneticisine admin@trcjha.com adresinden yazabilirsiniz. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi